ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
 
นโยบาย
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการประจำปี
 
เชิญประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกหน่วยงาน ประชุมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)
กลับหน้าหลัก