ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
 
นโยบาย
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการประจำปี
 
งาน "สถิตในดวงชีวันนิรันดร" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ร่วมใจจัดงาน "สถิตในดวงชีวันนิรันดร" 
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ หาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในเวลา 10.00 น. การแสดงชุดพุทธรักษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 840 คน
ณ พระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า

ลิ้งค์ชมรูปภาพบรรยากาศภายในงาน
"สถิตในดวงชีวันนิรันดร" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
หาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช :
www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-702529716568735/photos/


การขับร้องเพลง เล่าสู่หลานฟัง
ขับร้องโดย : เต๋า ภูศิลป์ (เกษม ศรีสมบูรณ์) , นิ้ง เบญญทิพย์ ศรีไกรทัย
บรรเลงโดย : วงดนตรีสากล คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
www.youtube.com/watch


การขับร้องเพลง "ในหลวงของแผ่นดิน"
บรรเลงและขับร้องโดย : วงดนตรีสากล คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
www.youtube.com/watchกลับหน้าหลัก