ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
 
นโยบาย
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการประจำปี
 
การแสดงงานต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะเดินทาง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้จัด การแสดงนาฏศิลป์เนื่องในงานเตรียมการต้อนรับดาโต๊ะ ซรี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา พร้อมคณะเดินทาง ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งทางฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการจัดการแสดงทั้งหมด 3 ชุดด้วยกันดังนี้


1.ระบำมาเลซีย - ไทยไมตรี


2.
การแสดงสร้างสรรค์ชุดอนุรักษ์นาฏกรรมรามเกียรติ์

3.ระบำชุดพัสตราภรณ์เรืองวิลาส
กลับหน้าหลัก