ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
 
นโยบาย
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการประจำปี
 
งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา พร้อมคณะเดินทาง
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้จัดการแสดงนาฏศิลป์เนื่องในงานเตรียมการต้อนรับดาโต๊ะ ซรี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา พร้อมคณะเดินทาง ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
กลับหน้าหลัก