ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
 
นโยบาย
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการประจำปี
 
ค้นหา :  

เชิญประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ขอเชิญชม งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมฟรี!!!
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เนื่องในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา พร้อมคณะเดินทาง
การนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ชุดพัฒนาการแสดงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560
งาน สถิตในดวงชีวันนิรันดร "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมครูศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย"
ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
งาน "สถิตในดวงชีวันนิรันดร" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การแสดงงานต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะเดินทาง
การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์จำนวน 8 ชุดการแสดง ในงาน เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ๒๕๖๐
การซ้อมใหญ่การแสดงนาฏศิลป์
งานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
ไหว้ครูประจำปี 2560
กิจกรรมงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่10
งานพระราชทานปริญญาบัตร
โครงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนามและภริยา